Terimakasih kepada Almarhum Bapak Dr. Muhammad Jafar Anwar, M.Si atas Dedikasi Sepanjang Hayat di Kampus Tercinta STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta. Semoga Allah membalas jasa-jasanya dengan limpahan rahmat bagi beliau. Aamiin.