Pembekalan PPL 2019

Auditorium KH. Hasjim Adnan, (29/12/2018) Acara Pembekalan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Tahun Akademik 2018-2019, dibuka secara resmi oleh Ketua STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Zain, dan dihadiri oleh sivitas akademika STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta, di antaranya: Wakil Ketua… Read More

Seminar Internasional

Auditorium KH. Hasjim Adnan, (28/12/2018) Seminar Internasional di penghujung tahun 2018, dihadiri oleh Narasumber, Prof. Dr. H. Harapandi Dahri (Pensyarah Kollej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam). Dalam Makalahnya beliau mengambil tema: “Fungsi Kitab Turats dalam Perkembangan Islam di Asia… Read More