Diskusi Online Al-Aqidah (DOA) 6

Tema: “Kesiapan Orang Tua dan Pengasuh dalam Menghadapi Belajar dari Rumah (BDR) bagi PAUD”

Narasumber:

1. Dr. (C.) Rr. Vemmi Kesumadewi, M.Pd

2. Ika Yulistiana, MA

Moderator: Rika Febrianti, MM